Česká federace airsoftu z.s

ČESKÁ FEDERACE AIRSOFTU (ČFA) Vznikla 15. ledna 2013 a již 16. Února 2016 se stala plnohodnotným členem Evropské airsoftové federace (European Airsoft Federation). Organizuje národní i mezinárodní vrcholové soutěže a zastává klíčovou roli v organizaci, rozvoji, podpoře a řízení airsoftu v Česku na všech úrovních.  Našich soutěží se může účastnit i naprostý začátečník. Rádi pomáháme, a proto vám nabízíme naše všestranné poradenství a pomoc v oblasti airsoftu. Od založení týmu až k vítězství. Přidejte se i Vy!

Pro tyto potřeby má rozvinutou vlastní strukturu, soustavu soutěží a také systém pro rozvoj hráčů a to jak mládeže, ale také trenérů, rozhodčích. 

Federace se rovněž zaměřuje na propagaci airsoftu.

 

ČFA sdružuje jednotlivce, kluby ale i jiné organizátory. Airsoft je díky ČFA plnohodnotným sportem s velkým potenciálem růstu a díky dobré spolupráci se státními složky a reklamou bude populárním sportem v Česku.


V EAF má významné zastoupení, a je vnímána jako spolehlivý partner a tím posílila své možnosti, jak může pozitivně ovlivňovat airsoft doma i v zahraničí. 

 

ČFA hraje také zásadní roli v českém sportovním prostředí. Uchází se o členství Českého olympijského výboru dále také je partnerem pro státní instituce mezi které patří zejména Národní sportovní agentura a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ale také pro jiné sportovní svazy a organizace.

Aby mohla všechny tyto činnosti plnit, má federace rozvinutou vlastní strukturu. Jejím nejvyšším orgánem je Konference ČFA, která činí nejzásadnější rozhodnutí. Výbor ČFA má šest členů včetně svého předsedy. 

 

V rámci struktury má ČFA své pobočné spolky v 8 krajských airsoftových svazů, které organizují regionální airsoftové soutěže v Česku a jejichž stanovy musí být v souladu se Stanovami ČFA.


 Od roku 2023 ČFA spustilo českou airsoftovou ligu a mistrovství ČR.


Činnost ČFA je rozsáhlá, a vyžaduje tak organizované, strategické a
přehledné řízení.