Antidoping

Česká federace airsoftu, která je nositelem fair play ve sportu airsoft na území České Republiky, si plně uvědomuje nebezpečí spojené s užíváním dopingových látek. Boj proti dopingovým praktikám považuje za jednu ze zásadních oblastí své činnosti. V této oblasti se Česká federace airsoftu řídí principy Světového antidopingového kódu.

Světový antidopingový kodex

Kodex je základním a celosvětovým dokumentem, na němž je založen Světový antidopingový program ve sportu. Smyslem Kodexu je podpořit boj proti dopingu celosvětovou harmonizací klíčových antidopingových prvků. Je dostatečně konkrétní, aby napomohl úplné harmonizaci v otázkách, kde je nutný jednotný postoj, zároveň je i dostatečně obecný v ostatních oblastech, takže dovoluje být flexibilní v tom, jak mají být dohodnuté antidopingové zásady uplatňovány.

Nejvyšším orgánem a výhradním odborným pracovištěm s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR je Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR). ČOV aktivně spolupracuje s ADV ČR v legislativní oblasti, při přípravě účastí českých olympijských týmů na OH/ZOH i dalších olympijských soutěžích, stejně jako v osvětové činnosti v rámci boje proti dopingu.

 

Seznam zakázaných látek a metod

Světová antidopingová agentura WADA vydala k 1. 1. 2024 seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2024. Níže si můžete stáhnout veškeré potřebné dokumenty. Další informace najdete na webu Antidopingového výboru ČR: